ZAWIADOMIENIE O XXVIII WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SSERB