ZAWIADOMIENIE O XXVII WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SSERB