W ramach projektu polsko-gruzińskiego w dniach 3-8 listopada odbyła się wizyta studyjna polskich ekspertów w Gurii, której celem była ocena odwiedzanych miejsc      i obiektów pod kątem możliwości dostarczenia doświadczeń turystycznych oraz potencjału tworzenia produktów turystycznych.
Trzeba podkreślić, że w osiągnięciu celu projektu niezbędne jest wsparcie władz regionu Guria, dlatego kluczowe były również spotkania z przedstawicielami tych władz.