Dnia 17 maja w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie odbyła się konferencja pt. „Marka turystyczna szansą rozwoju Euroregionu Bug”, zorganizowana przez nasze Stowarzyszenie. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, miasta Chełm, Włodawy, Hrubieszowa, Łęcznej i innych lokalnych samorządów, a także instytucje i organizacje m.in. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Chełmski Dom Kultury, MOSiR w Chełmie.

Spotkanie odbyło się w dwóch blokach. W pierwszym firma Synergia przedstawiła uczestnikom założenia strategii Nadbużańskiego Parku Klimatycznego Bug, w których szczególną uwagę zwrócono na chęć zbudowania innowacyjnej i odważnej marki o zasięgu międzynarodowym. Pod uwagę wzięte zostały obecne światowe trendy życia społecznego, jakimi m.in. są wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa i chęć życia w zgodzie z naturą. W związku z tym głównym aspektem strategii Nadbużańskiego Parku Klimatycznego jest klimat. Znaczenie klimatu, zagrożenia związane z jego zmianą oraz wpływie tychże zmian na człowieka, jego zdrowie i formę spędzania czasu zostały przedstawione przez dwóch ekspertów z Katedry Hydrologii i Klimatologii UMCS w Lublinie. Na podstawie badań następująca zmiana klimatu przedstawiona została jako atut dla naszego regionu.

W drugiej części spotkania poddane zostały do dyskusji propozycje systemu zarządzania marką oraz opracowane cele strategii.

Budowanie marki terytorialnej, czyli wykorzystanie potencjału unikatowego regionu Bugu na rzecz jego promocji w Polsce i na świecie, wiąże się z ogromem pracy i czasu. Dlatego niezmiernie ważne jest zaangażowanie ze strony lokalnych samorządów i organizacji w prace nad jej tworzeniem.