Kolejny gest dobrej woli naszych samorządów członkowskich