Od 1 stycznia 2022 r. zmieniliśmy swoją siedzibę. Od teraz działamy na 4-tym piętrze Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Mickiewicza 37 w Chełmie w godz. 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

W ważnych sprawach prosimy dzwonić do Pani Galiny Grabarczuk, Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, nr tel. 605-83-32-85 lub kontaktować się drogą elektroniczną pod adresami: galina.grabarczuk@euroregionbug.pl lub sekretariat@euroregionbug.pl.

Telefon kontaktowy: 82 575 00 59