Podsumowanie projektu „Marka turystyczna szansą wzmocnienia branży turystycznej Gurii oraz Euroregionu Bug”