Wsparliśmy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – podsumowanie projektu