Wizyta studyjna przedstawicieli zespołu strategicznego ds. wdrażania marki turystycznej w Gurii jest kolejnym działaniem realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Bug” projektu „Marka turystyczna szansa wzmocnienia branży turystycznej Gurii oraz Euroregionu „Bug”. Celem działania jest wymiana doświadczenia pomiędzy polskimi i gruzińskimi przedstawicielami samorządów, organizacji samorządowych oraz branży turystycznej w zakresie wykorzystania zasobów turystycznych oraz rozwoju turystyki w Euroregionie Bug oraz w regionie Guria w oparciu o markę regionalną.

Przez okres pięciu dni 9 osobowa grupa gruzińskich ekspertów zapoznała się z polskim doświadczeniem w zakresie tworzenia marki, współpracy samorządów lokalnych oraz NGO na rzecz rozwoju turystyki, zwiedziła atrakcje turystyczne Euroregionu „Bug”, punkty Informacji Turystycznej w Chełmie, Zamościu i Lublinie oraz spotkała się z ekspertami Synergii, zaangażowanymi w tworzenie marki związanej z rzeką Bug. Delegacja zwiedziła miasto Zamość, Podziemia Kredowe w Chełmie oraz spotkała się z władzami miasta Hrubieszów oraz Chełm. Tematem spotkania było omówienie doświadczenia w tworzeniu i funkcjonowaniu marek Roztocze, Gotania oraz Aqua East. Podczas wizyty na Jezioro Białe w Okunince przedstawiciel gminy Włodawa omówił doświadczenie władz gminy w działaniach na rzecz rozwoju branży turystycznej nad Jeziorem Białym. Osobnym punktem pobytu było omówienie kwestii tworzenia Marki Lublin, jednej z pięciu laureatów projektu Polskie Marki Turystyczne. Eksperci z Gruzji zapoznali się z atrakcjami turystycznymiregionu. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w partnerstwie z Centrum Współpracy Polska-Wschód / Poland – East Cooperation Centre, Centre for Participation and Collaboration oraz I First Block.