W dniu 23 września odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 20-lecia działalności Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „Bug”. Spotkanie było okazją do podsumowania 20 lat działalności Stowarzyszenia z perspektywy samorządów zaangażowanych w rozwój współpracy transgranicznej. W trakcie Gali Zarząd Stowarzyszenia odebrał listy gratulacyjne m. in. od Pani Anny Dąbrowskiej-Banaszek – Poseł na Sejm RP, Pana Zbigniewa Wojciechowskiego – Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, a także przedstawicieli Pana Krzysztof Grabczuka – Posła na Sejm RP, Pana Lecha Sprawki – Wojewody Lubelskiego.

Podczas spotkania Członkowie Stowarzyszenia mieli okazję zaprezentowania swojego doświadczenia i podsumowania swojej działalności na przestrzeni ostatnich 20 lat. Samorządy najbardziej zaangażowane w rozwój współpracy transgranicznej zostały wyróżnione Odznaką Honorową Stowarzyszenia ZA ZASŁUGI DLA EUROREGIONU BUG. Gala Jubileuszowa zakończyła się występem zespołu „Hubal”.