Jubileusz 20-lecia Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „Bug”