We wtorek, 14 września 2021 roku, w Starostwie Powiatowym w Parczewie odbyło się czwarte spotkanie z cyklu „Quo vadis Euroregion Bug?” skierowane do samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze turystyki. Na spotkaniu zostały przedstawione plany rozwoju Euroregionu Bug, a także przeprowadzono konsultacje dotyczące marki turystycznej obszaru położonego nad Bugiem.

Pani Dyrektor Galina Grabarczuk opowiedziała o dotychczasowej działalności Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „Bug” i o podjęciu nowej inicjatywy stworzenia i promocji marki turystycznej oraz dalszego nią zarządzania.

Pan Michał Basiński, przedstawiciel firmy Synergia, omówił najważniejsze aspekty związane z tworzeniem marki i przedstawił kilka koncepcji marki obszaru nadbużańskiego, które następnie zostały poddane pod dyskusję. Uczestnicy brali aktywny udział w konsultacjach, chętnie wyrażali swoje opinie i dzielili się pomysłami, które zostaną wzięte pod uwagę przy opracowaniu strategii budowy i promocji marki turystycznej rzeki Bug.

Bardzo dziękujemy Panu Staroście Januszowi Hordejukowi za pomoc w organizacji spotkania, udostępnienie sali i zaproszenie uczestników.