22 grudnia 2020 r. we Włodawie miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu komputerowego dla muzeów zaangażowanych w realizację projektu pt. „Zachowanie i promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez działalność muzealną” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia – Pan Wiesław Muszyński, Burmistrz Włodawy, podpisał z Panem Krzysztofem Bruczukiem – dyrektorem Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie oraz Panią Anitą Lewczuk vel Leoniuk – dyrektor Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie umowy oraz przekazał laptopy zakupione przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug.

W najbliższym czasie w ramach projektu planowany jest zakup tablic edukacyjnych dla Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie.