W piątek, 7 sierpnia 2020 roku, na boisku międzyosiedlowym w Hrubieszowie przy ul. Jodłowej, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug wraz  z Burmistrzem Miasta Hrubieszów wspólnie zorganizowali ćwiczenia terenowe z zakresu ratownictwa technicznego i udzielania pierwszej pomocy dla strażaków ochotników. W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki OSP z gmin biorących udział w projekcie „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” z powiatu hrubieszowskiego, tj. Mircze, Hrubieszów, Horodło, Werbkowice, Miasto Hrubieszów oraz gościnnie dwie jednostki OSP z terenu gminy Głusk (powiat lubelski).

Celem ćwiczeń była prezentacja technicznych i operacyjnych możliwości sprzętu ratownictwa drogowego i medycznego pozyskanego przez ochotnicze straże pożarne w ramach projektu SSERB, prezentacja sposobów, technik oraz procedur zabezpieczenia terenu akcji z wykorzystaniem sprzętu będącego w dyspozycji jednostek straży, a także wymiana doświadczeń w zakresie działań związanych z ratownictwem drogowym.

Zadania stojące przed każdą z drużyn były praktyczne i bardzo widowiskowe: obejmowały cięcie karoserii pojazdu w celu wydobycia i uwolnienia osób poszkodowanych w wypadku, podniesienie pojazdu przy użyciu sprzętu pneumatycznego i udzielenie ofiarom pierwszej pomocy.

Dziękujemy współorganizatorom i uczestnikom za zaangażowanie. Wierzymy, że udział w ćwiczeniach pozwolił strażakom utrwalić wiedzę oraz usprawnić umiejętności współdziałania w czasie prowadzenia akcji ratowniczych.