W dniu 1 grudnia 2019 roku we Włodawie, po ostatnich zajęciach z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, uczestnicy kursu przystąpili do egzaminu.
Tym samym w trwającym od lutego br. działaniu po stronie polskiej zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane szkolenia w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału OSP w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”. Certyfikaty KPP uzyskało 370 strażaków ochotników z 32 gmin – członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.

Umiejętności nabyte w czasie kursu przydają się w pracy strażaka, czasem w pracy zawodowej i życiu codziennym. Docierają do nas informacje o tym, że niektórzy uczestnicy kursu mieli już okazję wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce do udzielania pomocy ofiarom wypadków. To jeden z najważniejszych efektów uzyskanych w ramach projektu, mającego za główny cel podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza polsko-ukraińskiego.

W podsumowaniu chcemy gorąco podziękować wszystkim uczestnikom szkoleń, niezawodnym i profesjonalnym prowadzącym oraz wójtom i burmistrzom, którzy nieodpłatnie udostępniali sale na szkolenia.