AKCJA „BEZPIECZNY PIESZY” W SZACKU

Realizacja projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” zgodnie z założeniami odbywa się równolegle po obu stronach granicy. W środę, 2 października, w Szacku, przy okazji posiedzenia Zespołu Zarządzającego projektem, uczestniczyliśmy w jednej z akcji „Bezpieczny Pieszy”, organizowanej przez naszych partnerów – Fundację „Tilky razom” i Agencję Rozwoju Euroregionu Bug – dla dzieci ze szkół podstawowych.

Bezpośrednio od zaproszonych policjantów, strażaków i przedstawicieli służb medycznych dzieci uczyły się zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w razie wypadku lub pożaru. Każdy uczeń otrzymał gadżety odblaskowe.

W obwodzie wołyńskim w projekt zaangażowanych jest 15 gromad, w których powstające jednostki ochotniczych straży pożarnych zostaną przeszkolone i wyposażone w sprzęt ratowniczy.