Gmina Głusk, która uczestniczy w naszym projekcie pt. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”, postanowiła przekazać na potrzeby strażaków z Ukrainy samochód pożarniczy, używany do niedawna przez OSP Majdan Mętowski.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug wraz z partnerami projektu pośredniczyło w znalezieniu gminy Litowież z obwodu wołyńskiego, która była zainteresowana przyjęciem samochodu oraz pomogło w dopełnieniu formalności.

Uroczystość przekazania pojazdu odbyła się 13 sierpnia 2019 roku w Dominowie. Uczestniczyli w niej wójt Gminy Głusk Jacek Anasiewicz, przedstawiciele jednostki OSP z Majdanu Mętowskiego, delegacja ukraińska, na której czele stał wójt Litowieża Ivan Ivanchuk oraz partnerzy projektu.

Cieszy bezinteresowny gest Gminy Głusk, który przyniósł nową wartość dodaną dla naszego projektu.