POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY GMINĄ SIENNICA RÓŻANA A GMINĄ POROMIV