PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug podpisało umowę na realizację projektu pt. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” wybranego w I naborze wniosków do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach celu tematycznego Bezpieczeństwo.

Projekt będziemy wdrażać w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Ukrainy. Celem jego realizacji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na polsko-ukraińskim pograniczu poprzez wsparcie 32 gmin województwa lubelskiego i 15 ukraińskich gromad, którym przekażemy 100-letnie doświadczenie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce. Strażacy ochotnicy wezmą udział w szkoleniach, wspólnych konferencjach i ćwiczeniach terenowych, a ich jednostki zostaną doposażone w niezbędny sprzęt ratowniczy.

Przewidywana wartość projektu to 712 358,50 euro, wysokość dofinansowania wyniesie 641 122,65 euro (90%). Realizacja projektu potrwa 20 miesięcy i rozpocznie się niezwłocznie.