Rolnicy i przedstawiciele instytucji otoczenia rolnictwa z obszaru Euroregionu Bug w dniach 25-26 czerwca 2015 roku uczestniczyli w wizycie studyjnej w obwodzie wołyńskim, zwiedzając rozległe i prowadzące wielobranżową działalność gospodarstwo „AMiLA”, a następnego dnia wzięli udział w konferencji z zakresu rolnictwa, która odbyła się w sanatorium „Lisova Pisnja” nad jeziorem Piaseczno. Spotkanie było dla rolników okazją do zapoznania się z warunkami prowadzenia działalności rolnej na Ukrainie i Białorusi, wymiany doświadczeń i nawiązywania indywidualnych kontaktów gospodarczych.

Była to ostania z cyklu trzech konferencji organizowanych w ramach białorusko-polsko-ukraińskiego projektu pt. „Stworzenie wspólnej bazy informacyjnej gospodarstw rolnych Związku Transgranicznego Euroregion Bug” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.  Partnerem wiodącym projektu jest Brzeski Obwodowy Związek Rolniczo-Przemysłowy, a polskim partnerem – Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug. W ramach projektu powstała baza informacyjna gospodarstw rolnych z obszaru Związku Transgranicznego Euroregionu Bug.