W dniach 15 – 16 czerwca 2015 roku została zorganizowana konferencja „Rozwój rolnictwa na terenie Związku Transgranicznego Euroregion Bug”. Na konferencję oprócz uczestników z Polski przybyło po 20 osób z Białorusi i Ukrainy. Dyskutowano o sytuacji producentów rolnych, rynkach zbytu towarów rolnych, uwarunkowaniach polityczno ekonomicznych w rozwoju współpracy transgranicznej w swobodnym przepływie artykułów rolnych.

Konferencję oficjalnie otworzyła Magdalena Kułak – Fotek – Prezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, po czym zostały przedstawione założenia i dotychczasowe osiągnięcia projektu „Stworzenie wspólnej bazy informacyjnej gospodarstw rolnych Związku Transgranicznego Euroregion Bug”. Uczestnicy otrzymali płyty CD z utworzoną bazą producentów rolnych z Polski, Białorusi i Ukrainy, została również zaprezentowana strona internetowa projektu, na której dostępna jest baza oraz forum wymiany opinii.