Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug od czerwca br. rozpoczęło realizację projektu „Wzmocnienie Mołdawskich samorządów w zakresie świadczenia usług publicznych i komunalnych” w ramach programu „Przemiany w Regionie”- RITA finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Celem projektu jest wsparcie przemian systemowych w Mołdawii poprzez przekazanie polskiego doświadczenia w efektywnym zaspokajaniu podstawowych usług społecznych i komunalnych.

W dniach 17-18 lipca br. w Ialoveni w Mołdawii odbył się „Okrągły stół” – panel dyskusyjno-szkoleniowy, w którym wzięli udział eksperci z Polski. Uczestnikami panelu byli przedstawiciele mołdawskich jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za zapewnienie społecznościom lokalnym pakietu usług komunalnych, mających bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców. Tematy podejmowane podczas debaty obejmowały zaganienia gospodarki odpadami oraz wodno-ściekowej, utrzymania dróg, skutecznego wykorzystania energii, w tym korzystanie z alternatywnych źródeł energii, a także funkcjonowania regionalnych partnerstw wielosektorowych w realizacji zadań publicznych.