WSPARCIE MOŁDAWSKICH SAMORZĄDÓW – NOWY PROJEKT SSERB