iso banner 510

Każdy Urząd, który posiada wdrożony system zarządzania jakością powinien mieć kompetentny zespół auditorów wewnętrznych, których zadaniem jest planowanie, przeprowadzanie auditów wewnętrznych w organizacji oraz sporządzanie raportów z tych auditów. W tym celu odbyły się szkolenia auditorów wewnętrznych w dniach 10-12 oraz 15-17 luty 2010 r. w Hotelu „Relax” w Chełmie. W pierwszym szkoleniu udział wzięli pracownicy: Starostwa Powiatowego we Włodawie, Urzędu Miasta Terespol oraz Urzędu Gminy Rejowiec i Gminy Sosnowica, natomiast w drugiej grupie szkolonych znaleźli się pracownicy: Starostwa Powiatowego w Puławach oraz Urzędu Gminy Tarnogród.
Uczestnicy podczas szkolenia nabyli umiejętności planowania i przeprowadzenia audytów oraz sporządzania dokumentów w stopniu wystarczającym do samodzielnej realizacji działań auditora wewnętrznego jak również nabyli umiejętności identyfikowania niezgodności oraz planowania działań korygujących.

Po pozytywnym zaliczeniu testu kontrolnego wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty auditora wewnętrznego.

Szkolenia auditorów wewnętrznych przeprowadziła Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. wyłoniona zgodnie z Prawem zamówień publicznych.

Szkolenie w Chełmie, 10 – 12 lutego 2010 r.

Szkolenie w Chełmie, 15 – 17 lutego 2010 r.

 

iso foot 510