SZKOLENIA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH W PROJEKCIE ISO 9001 W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ POLSKI WSCHODNIEJ