INFORMACJA O PROJEKCIE: ISO 9001 W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ POLSKI WSCHODNIEJ

iso banner 510

Projekt „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej” jest realizowany przez Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug oraz Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska na obszarze województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego.
Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2009r. – 30 września 2010r.

Celem projektu jest usprawnienie zarządzania w administracji samorządów województw objętych wsparciem poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Pracownicy 44 urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich, które zadeklarowały uczestnictwo w projekcie wezmą udział w kompleksowym procesie szkoleniowo-doradczym prowadzącym do wdrożenia systemu zarządzania jakością oraz przyjęcia normy ISO 9001 i certyfikacji końcowej. Wybrane metody szkoleń i doradztwa gwarantują szkolonym pracownikom nabycie umiejętności samodzielnego tworzenia dokumentacji potrzebnej do skutecznego zarządzania urzędem a także wzmocnienie koordynacji wyników najwyższego kierownictwa i całej kadry urzędu oraz wsparcie i rozwój kompetencji mających wpływ na usprawnienie wykonywanych zadań urzędu pod względem merytorycznym i organizacyjnym.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania: a) Szkolenia kadry kierowniczej Jednostek Samorządów Terytorialnych, b) Szkolenia pracowników Jednostek Samorządów Terytorialnych, c) Szkolenia auditorów wewnętrznych Jednostek Samorządów Terytorialnych, d) Szkolenia auditorów wiodących Jednostek Samorządów Terytorialnych, e) Szkolenia pełnomocników ds. Zarządzania jakością w Jednostkach Samorządów Terytorialnych, f) Przygotowanie do audytu Jednostek Samorządów Terytorialnych, g) Certyfikacja zgodności funkcjonowania urzędu Beneficjenta Ostatecznego z normą ISO 9001:2009.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 5 Dobre Zarządzanie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Więcej informacji oraz dokumentów znajdziecie Państwo na stronie internetowej Programu http://www.kapitalludzki.gov.pl/

iso foot 510