„Razem łatwiej planować przyszłość”

Wczoraj (17 stycznia) w Tomaszowie Lubelskim odbyło się spotkanie władz trzech Euroregionów z pogranicza polsko-ukraińskiego. Nasz reprezentowały Prezes SSERB Pani Magdalena Figura-Wrona i dyrektor biura SSERB Pani Galina Grabarczuk, w imieniu Stowarzyszenia Euroregionu Karpaty występował jego Wiceprezes Pan Dawid Lasek, a reprezentantami Euroregionu Roztocze byli Prezes Pan Wojciech Żukowski i Dyrektor Pan Jarosław Joniec. W …

Pracujemy w nowej siedzibie

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniliśmy swoją siedzibę. Od teraz działamy na 4-tym piętrze Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Mickiewicza 37 w Chełmie w godz. 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku. W ważnych sprawach prosimy dzwonić do Pani Galiny Grabarczuk, Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, nr tel. 605-83-32-85 lub kontaktować się …

Podsumowanie projektu „Marka turystyczna szansą wzmocnienia branży turystycznej Gurii oraz Euroregionu Bug”

Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 r. Stowarzyszenie realizowało projekt „Marka turystyczna szansą wzmocnienia branży turystycznej Gurii oraz Euroregionu „Bug”. Całkowita wartość zadania 221 000 złotych, w tym dofinansowanie ze środków MSZ 221 000 złotych. Głównym założeniem projektu było podniesienie potencjału przedstawicieli administracji, organizacji pozarządowych oraz branży turystycznej regionu Guria  w Gruzji do rozwoju …

Wsparliśmy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – podsumowanie projektu

Od października do grudnia 2021 r. na terenie gmin i powiatów województwa lubelskiego realizowaliśmy projekt pt. „Zwiększenie roli Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w przeciwdziałaniu zagrożeniom ekologicznym”. Jego celem było zwiększenie udziału społeczności lokalnych w realizacji działań proekologicznych na rzecz dobra wspólnego. Wartość dofinansowania z Programu NOWE FIO na lata 2021-2030 wyniosła 31 504 zł. W ramach projektu …