Wieczorek poetycki
18.09.2014r. Łaszczów

W dniu 18 września 2014r.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Łaszczowie  w ramach realizacji  Mikroprojektu pt. „Spotkanie z tradycją, kulturą i kuchnią pogranicza polsko-ukraińskiego” odbył się Wieczorek Poetycki połączony z promocją Tomiku poezji polsko-ukraińskiej „Sercem pisane”.

W tomiku zamieszczona została twórczość regionalnych poetów z Polski i Ukrainy. Wiersze przetłumaczono na dwa języki polski i ukraiński. Wieczorek poetycki rozpoczęła Pani Maria Fornal – etnograf omawiając twórczość regionalną pogranicza polsko-ukraińskiego oraz wskazując kilka nurtów w twórczości ludowej. Następnie  zostały zaprezentowane sylwetki poszczególnych regionalnych poetów, po czym nastąpiła prezentacja wierszy w wykonaniu samych autorów dla lokalnej społeczności. Na zakończenie dla uczestników spotkania wystąpiła Grupa Teatralna „Prologos” działająca przy Stowarzyszeniu „Feniks” w Łaszczowie prezentując fragment  „Ślubów Panieńskich„ - A. Fredry.

Spotkanie to umożliwiło wzajemną promocję, ukazując bogatą wartość poznawczą wskazując, że duchowość ludzi po obu stronach granicy jest taka sama. 


Zaproszenie

W ramach mikroprojektu 4 „Spotkanie z tradycją, kulturą i kuchnią pogranicza polsko-ukraińskiego” realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007-2013 Projekt Parasolowy pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug w dniu 18 września 2014rgodz. 17.00 Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie zaprasza na WIECZOREK  POETYCKI połączony z promocją tomiku poezji polsko-ukraińskiej „Sercem pisane”.

Podczas spotkania  prezentowane będą wiersze regionalnych poetów :

  • z Polski: Bogusławy Lankamer, Franciszki Ogonowskiej, Agnieszki Mazurkiewicz-Drążek
  • z Ukrainy: Галинв Фесюк , Наталія Полоцька, Богдан Бовшик