Warsztaty wierzeń i magii ludowej na Ukrainie

23-24. 08. 2014r.

W dniach 23-24 sierpnia 2014 r. w Rawie Ruskiej w ramach mikroprojektu pt. „Transgraniczne barwy Roztocza - Współpraca Tomaszowa Lubelskiego i Rawy Ruskiej “ realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007-2013 odbyły się warsztaty etnograficzne z zakresu wierzeń i magii ludowej mające na celu ochronę i propagowanie dziedzictwa kulturowego regionów Tomaszowa Lubelskiego i Rawy Ruskiej. Warsztaty objęły grupę łączącą Polaków i Ukraińców - pracowników administracji, oświaty oraz kultury.

Zajęcia warsztatowe umożliwiły  poznanie kultury i specyfiki wierzeń charakterystycznych dla narodu polskiego i ukraińskiego. Uczestnicy warsztatów mięli okazję poznać tradycje i zwyczaje łączące w sobie polskie i ukraińskie elementy.