Warsztaty garncarstwa

03-04.05.2014 r.

NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ
WARSZTATY GARNCARSTWA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

W dniach 3-4 maja br. w Tomaszowie Lubelskim  w ramach Mikroprojektu pt. „Transgraniczne barwy Roztocza - Współpraca Tomaszowa Lubelskiego i Rawy Ruskiej” gościła 25 osobowa delegacja z Rawy Ruskiej. Członkowie delegacji to pracownicy administracji, oświaty oraz kultury. Podczas dwudniowego pobytu delegacja wraz z grupą osób zakwalifikowanych do projektu z terenu Tomaszowa i okolic zwiedziła miejsca istotne dla kultury regionu tomaszowskiego, uczestniczyła w uroczystościach religijno - patriotycznych z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, w Majowym Festynie Rodzinnym oraz w spotkaniu z radnymi i władzami miasta. Wydarzeniem, które cieszyło się największą aprobatą i zaangażowaniem uczestników projektu były warsztaty garncarstwa, podczas których można było poznać tradycyjną sztukę wyrobu naczyń ceramicznych oraz samodzielnie ulepić z gliny swój garnek. Pobyt w Tomaszowie zakończył spacer ulicami miasta z przewodnikiem.


W dniach 03-04.05.2014 r. w ramach Mikroprojektu 5 „Transgraniczne barwy Roztocza – Współpraca Tomaszowa Lubelskiego i Rawy Ruskiej” odbędą się warsztaty garncarstwa z udziałem grupy polsko – ukraińskiej.  W ramach warsztatów  uczestnicy będą mieli okazję zapoznania się z tradycyjną metodą wyrobu naczyń ceramicznych. Podczas trwania warsztatów przewidziane jest również zwiedzania miejsc o dużym znaczeniu kulturowym dla Tomaszowa i okolic.

 

PROGRAM WARSZTATÓW

 

3 maja 2014 r.

Godz. 9.00 - przyjazd do Tomaszowa Lubelskiego delegacji z Rawy Ruskiej na Ukrainie,

Godz. 10.00 – udział w uroczystościach rocznicowych uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

Godz. 14.00 – udział w warsztatach garncarstwa część pierwsza – demonstracyjna,

Godz. 19.00 – uroczysta kolacja z udziałem władz miejskich.

 

4 maja 2014 r.

Godz. 10.00 – wyjazd z Tomaszowa Lubelskiego - zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Siedliskach, cerkwi w Bełżcu i Hrebennym, rezerwatu Piekiełko, spacer po Tomaszowie Lubelskim,

Godz. 14.00  - udział w warsztatach garncarstwa część druga – praktyczna,

Godzi 19.00  - wyjazd delegacji z Tomaszowa Lubelskiego.