Szkolenie z zakresu udzielania zamówień publicznych

Warszawa 16.04.2014 r.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug informuje o szkoleniu organizowanym przez Wspólny Sekretariat Techniczny z zakresu udzielania zamówień publicznych w projektach realizowanych w ramach projektów parasolowych dla reprezentantów polskich partnerów. Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 16 kwietnia b.r.

Przedmiotem szkolenia będą zasady przeprowadzania zamówień przez polskie organizacje będące partnerami w ramach projektów parasolowych w świetle wymogów Programu oraz Ustawy prawo zamówień publicznych.
 

AGENDA
SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W RAMACH PROJEKTÓW PARASOLOWYCH


PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
POLSKA- BIAŁORUŚ - UKRAINA 2007 – 2013
WARSZAWA

16.04.2014 r.
 

9:00 - 9:30

Rejestracja i powitalna przerwa kawowa

9:30 - 9:45

Wstęp, przedstawienie planu oraz zakresu szkolenia

9:45– 11:00

Pierwsza część szkolenia

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 13:00

Druga część szkolenia

13:00 - 14:00

Obiad

14:00 - 16:30

Odpowiedzi na pytania zgłoszone przez uczestników, dyskusja