Szkolenie z zakresu raportowania
Chełm, 03.10.2014r.

W dniu 03 października 2014 r. w Zajeździe "Trzy Dęby" w Janowie koło Chełma odbyło się szkolenie z zakresu raportowania.


ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug serdecznie zaprasza Liderów mikroprojektów oraz ich audytorów na szkolenie z zakresu raportowania. Szkolenie odbędzie się dnia 03 października 2014 roku w zajeździe "Trzy Dęby" w Janowie koło Chełma.

 

Ramowy program szkolenia dla Partnerów oraz audytorów mikroprojektów 
w ramach projektu „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”

Chełm, dnia 03.10.2014 r.

Program szkolenia
 9.30  – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.10 Powitanie
10.10 – 10.30 

Wprowadzenie do raportowania - WST

10.30 – 11.15

Raporty opisowe - WST

11.15 – 11.30

Przerwa kawowa

11.30 – 13.30

Raporty finansowe - WST

13.30 – 14.00

Pytania i odpowiedzi - WST

14.00 – 14.30

Przerwa kawowa

14.30 – 16.00
(dla audytorów)
Umowa Grantowa z załącznikami, w szczególności Aneks VII - WST
14.30 – 15.30
(dla Liderów mikroprojektów)
Omówienie najczęściej występujących problemów podczas sporządzania raportów rzeczowych z realizacji mikroprojektów – SSERB
15.30 – 17.30
(dla Liderów mikroprojektów)

Przedstawienie problemów, które wystąpiły w trakcie realizacji mikroprojektów oraz metod ich rozwiązania - SSERB

17.30

Zakończenie