Szkolenie pn. ,,Trener kompetencji kulturowych’’ - Łuck

Łuck, 28-30.08.2014 r.  

W dniach 28-30 sierpnia 2014 r. w Łucku odbyło się szkolenie pn. ,,Trener kompetencji kulturowych’’ w ramach realizacji projektu ,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck’’. Szkolenie poświęcone było połączeniu oferty produktów turystycznych oraz instytucji kultury w system sprzedaży i promocji dla pogłębienia współpracy transgranicznej Lublin-Łuck. Zakres szkolenia obejmował zagadnienia:

 • Tożsamość miast i regionów w strategiach promocji.
 • Marketing terytorialny definicje, założenia przykłady.
 • Rola kultury i walorów turystycznych w rozwoju, promocji i  integracji społecznej  miast i regionów.
 • Specyfika Turystyki kulturowej.
 • Tworzenie marki terytorialnej.
 • Od wizerunku do produktu.
 • Przykłady i case study produktów turystycznych i kulturowych.
 • Komercjalizacja produktów turystycznych i kulturowych
 • Strategia komunikacji, systemy sprzedaży.
 • Formy organizacyjne i instytucjonalne w zarządzaniu produktami turystycznymi.
 • Planowanie rozwoju produktów. Efekt pochodzenia.

W szkoleniu uczestniczyło 35 przedstawicieli samorządów z Polski.

Podczas wizyty polskiej delegacji na Ukrainie odbyło się spotkanie Mera Miasta Łuck Mykola Romaniuka z Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego Krzysztofem Grabczukiem. W spotkaniu uczestniczyli również Koordynator projektu polski Janusz Niczyporuk i Koordynator projektu ukraiński Vira Kudriavtseva oraz Ekspert ds. strategii przedstawiciel samorządu Lublin Mariusz Rudzki. W trakcie spotkania omówiono najpierw aktualną sytuację społeczno-polityczną na Ukrainie i w Polsce, a następnie perspektywy zacieśnienia transgranicznej współpracy kulturalnej Lublina i Łucka.  


Zaproszenie

Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie i Urząd Miasta Łuck na Ukrainie w dniach 28-30.08.2014 r. w Łucku organizują szkolenie pn. ,,Trener kompetencji kulturowych’’ dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego, którego celem jest zwiększenie współpracy kulturalnej samorządów z Polski i Ukrainy. 

Szkolenie ma służyć rozwijaniu kompetencji międzykulturowych i umiejętności trenerskich w obszarze rozwiązywania problemów związanych z kulturą w samorządzie oraz wpływem sektora biznesu na kulturę. W ramach szkolenia omówione zostaną zagadnienia z zakresu poszerzenia oferty produktów turystycznych oraz inicjatyw kultury w systemie sprzedaży i promocji dla pogłębienia współpracy transgranicznej Lublin-Łuck. Szkolenie poprowadzi Ekspert ds. przeprowadzenia szkolenia – Piotr Franaszek  (Urząd Marszałkowski w Lublinie).

Szkolenie realizowane jest w ramach mikroprojektu ,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck’’ nr BUG/03/K/14, Projektu Parasolowego ”Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007-2013, Priorytet 3 Współpraca sieciowa oraz inicjatyw społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych.