Spotkanie roboczo-studyjne partnerów w Polsce

30.04.2014 r.

W dniu 30 kwietnia 2014r. w Sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach w ramach mikroprojektu pt. „Odbudujmy w wyobraźni rzeczy, których już nie ma i dopełnijmy nimi obraz rzeczywistości“ realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007-2013 odbyło się Spotkanie robocze Partnerów mikroprojektu w Polsce.

Spotkanie miało na celu m. in.: zaciśnięcie stosunków obu partnerów, prezentację samorządów partnerskich, omówienie sposobów aktywizacji młodzieży na terenie jednostek samorządu terytorialnego, wizytację wybranych elementów dziedzictwa kulturowego, omówienie działań i tematów projektowych, w tym wybór i podział obrzędów (świeckich/kościelnych) do propozycji działań warsztatowych w poszczególnych samorządach partnerskich, rozpropagowanie projektu oraz inne sprawy bieżące.

W spotkaniu udział wzięło 8 osób z każdego samorządu, łącznie 16 osób m. in.: przedstawiciele formalnych i nieformalnych organizacji/grup młodzieżowych, przedstawiciele młodzieży szkolnej, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele społeczności lokalnych oraz instytucji kultury.

Podczas Spotkania roboczego przedstawiciele parterów omówili poszczególne działania w mikroprojekcie, zaprezentowali swoje samorządy oraz dokonali wyboru obrzędów, które będą przedmiotem serii warsztatów stacjonarnych i terenowych pt. „Żywe lekcje”. Z szerokiego wachlarza obrzędów (świeckich/kościelnych) celebrowanych po obu stronach granicy partnerzy wybrali obrzędy: Andrzejki, Kolędowanie, Wesele oraz noc Świętojańską.

Kolejnym przedstawionym tematem był wybór miejsc docelowych na Warsztaty terenowe.

Uczestnicy w ramach spotkania odwiedzili też nowopowstałą w Kotorowie Wandalską zagrodę w krainie Gotów. Zagroda ta została wybrana jako jedno z miejsc przedstawiające element dziedzictwa kulturowego Gminy Werbkowice.


Zaproszenie

W dniu 30 kwietnia 2014 r. Gmina Werbkowice oraz Rada Miasta Ugniw w ramach mikroprojektu pt. „Odbudujmy w wyobraźni rzeczy, których już nie ma i dopełnijmy nimi obraz rzeczywistości” organizuje spotkanie roboczo-studyjne partnerów w Polsce. Mikroprojekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Spotkanie ma na celu m. in.: zacieśnienie stosunków obu partnerów, prezentację samorządów partnerskich, aktywizację młodzieży na terenie jednostek samorządu terytorialnego, wizytację wybranych elementów dziedzictwa kulturowego, omówienie działań i tematów projektowych, w tym wybór i podział obrzędów (świeckich/kościelnych) do propozycji działań warsztatowych w poszczególnych samorządach partnerskich, rozpropagowanie projektu oraz omówienie spraw bieżących.

Uczestnikami spotkania będą przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych  obu partnerów m.in.: przedstawiciele organizacji, grup młodzieżowych, młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnych i instytucji kultury.