Spotkanie robocze partnerów mikroprojektu
„Folklor i sztuka ludowa  nadbużańskiego pogranicza”

21.02.2014 r.

W dniu 21.02.2014 roku w Urzędzie Gminy we Włodawie (Polska) odbyło się pierwsze spotkanie robocze w ramach mikroprojektu „Folklor i sztuka ludowa nadbużańskiego pogranicza”  realizowanego w ramach  projektu parasolowego „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013.

Celem spotkania było omówienie najważniejszych kwestii związanych z realizacją w/w mikroprojektu, planem realizacji oraz podziałem obowiązków pomiędzy partnerami. Spotkanie stało się także okazją do wymiany poglądów i doświadczeń przy realizacji podobnych przedsięwzięć

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Lidera mikroprojektu  tj. Gminy Włodawa ora partnera z Ukrainy tj. Wydziału Kultury Szackiej Administracji Państwowej.