Spotkanie grupy roboczej w Lublinie
10-11. 07. 2014r.

W dniach 10-11 lipca 2014 r. w Lublinie odbyło się kolejne spotkanie polsko-ukraińskiej grupy roboczej, powołanej w ramach mikroprojektu "Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami". Celem tego spotkania była praca nad przeprowadzeniem ewaluacji procedur wdrażania projektów obowiązujących w samorządach i miejskich instytucjach kultury Lublina i Lwowa oraz dostosowanie ich do potrzeb grup docelowych, a także wypracowanie przez wspólny polsko-ukraiński zespół‚ roboczy odrębnej procedury dla realizacji projektów transgranicznych. Wszystkie materiały wypracowane podczas spotkań  staną… się™ częścią… publikacji prezentującej dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu projektów kulturalnych miast Lublina, Lwowa, Iwano-Frankiwska i Łucka. Członkami grupy są pracownicy Wydziału Kultury i Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta Lublin oraz pracownicy administracji i Instytucji Komunalnej "Instytut Miasta" ze Lwowa. Kolejne spotkanie odbędzie się we Lwowie w dniach 28-29 lipca.