Spotkanie grupy roboczej 

Lublin 19-21.05.2014 r​.

W dniach 19-21.05.2014 odbyło się w Lublinie pierwsze spotkanie polsko-ukraińskiej grupy roboczej w ramach mikroprojektu „Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami” współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 w ramach Projektu Parasolowego "Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug" realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug. Ze Lwowa przyjechali przedstawiciele administracji lwowskiej: Julia Kalysh - Wydział Kultury, Mykhaylo Moroz - asystent Zastępcy Mera ds. społecznych, Natalia Mykhaylyshyn - Wydział Inwestycji, oraz Oleksander Kobzarev - Dyrektor "Instytutu Miasta", Partnera mikroprojektu i Maksym Lysak - Zastępca Dyrektora "Instytutu Miasta".

Program spotkania obejmował wizyty w Wydziale Kultury oraz w Wydziale Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta Lublin gdzie pracownicy UM Lublin zaprezentowali praktyczne zastosowanie metodyki PRINCE2 w realizacji projektów.

Członkami grupy ze strony Partnera Wiodącego są: Michał Karapuda - Dyrektor Wydziału Kultury UM Lublin, Roman Jaborkhel - kierownik referatu ds. rozwoju kultury, projektów kulturalnych i zarządzania informacją w Wydziale Kultury, Ewelina Graban - Główny Specjalista w Wydziale Kultury, Krzysztof Łątka - Dyrektor Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych oraz Artur Zugaj i Konrad Mazurkiewicz inspektorzy w Wydziale Projektów Nieinwestycyjnych.

Następne spotkanie odbędzie się we Lwowie w dniach 10-12.06.2014.