Spotkanie Inauguracyjne dla Partnerów mikroprojektów w ramach Projektu Parasolowego pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”

11.04.2014 r.

W dniu 11.04.2014 r. w Chełmie w ramach Projektu Parasolowego pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug” odbyło się  Spotkanie Inauguracyjne zorganizowane przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, w którym wzięli udział przedstawiciele  wszystkich 11 mikroprojektów oraz personel zarządzający projektem.

 Partnerzy wymienili się między sobą doświadczeniami z realizacji podobnych przedsięwzięć. Wspólna dyskusja przyczyniła się do zwiększenia synergii projektu parasolowego. Podczas spotkania zostały przedstawione założenia poszczególnych mikroprojektów w postaci prezentacji multimedialnych.


Zaproszenie

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w dniu 11.04.2014 r. o godz. 10.00 (Zajazd „Trzy Dęby”,  Janów k. Chełma) organizuje Spotkanie Inauguracyjne dla Partnerów mikroprojektów w ramach Projektu Parasolowego pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.


 

Ramowy Program Spotkania Inauguracyjnego dla Partnerów mikroprojektów
w ramach projektu parasolowego
„Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”

Chełm, dnia 11.04.2014 r.

10.00 – 10.15

Rejestracja uczestników

10.15 – 10.30

Powitanie uczestników spotkania – SSERB

10.30 – 10.50

Prezentacja założeń projektu parasolowego – SSERB

10.50 – 12.20

Prezentacje Partnerów mikroprojektów

12.20 – 12.40

Przerwa kawowa

12.40 – 14.10

Prezentacje Partnerów mikroprojektów

14.10 – 14.30

Wspólna dyskusja

14.30 – 15.30

Obiad