Spotkanie „Okrągłego Stołu”

26-27.08.2014 r. Brześć

W dniach 26 – 27.08.2014 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w składzie: Jacek Semeniuk – wójt gm. Wojsławice, Magdalena Kostecka – Ciesielka – kierownik biura, Agnieszka Skurzewska – koordynator projektu parasolowego, Łukasz Kowalczuk – księgowy projektu oraz Paweł Mroczkowski – specjalista ds. organizacji „Dożynek”, wzięli udział w spotkaniu „Okrągłego Stołu” na zaproszenie partnera projektu – Brzeskiego Obwodowego Związku Agro-Gospodarczego w Brześciu na Białorusi. Wizyta odbyła się w zakresie realizacji mikroprojektu 9 pn. „Odrodzenie i zachowanie tradycji ludowych poprzez organizację lokalnych festiwali i obrzędów na terenie Związku Transgranicznego Euroregionu Bug” w ramach Projektu Parasolowego „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”, współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Spotkanie miało charakter obrad, podczas których obydwie strony dokonały charakterystyki swoich najważniejszych świąt ludowych i obrzędów z nimi związanych. Zwieńczeniem wizyty w Brześciu było zwiedzanie miasta oraz spotkanie z dyrektorem Brzeskiego Związku Agro-gospodarczego, p. Nikolajem Kazakiem, w siedzibie instytucji. Kolejną okazją do podobnych rozmów był festiwal „Dożynki” w Wojsławicach w niedzielę, 31.08.2014 r.