Seminarium nt. rozwoju agroturystyki
Hirka Polonka, 23-24. 07. 2014r.

W ramach Mikroprojektu pt. „Tożsamość kulturowa społeczności lokalnych granicy ukraińsko – polskiej” realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, Projekt Parasolowy pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug” w dniach 23-24 lipca 2014 r. w Hirce Polonce  na Ukrainie odbyło się seminarium nt. rozwoju agroturystyki. W seminarium udział wzięli przedstawiciele z Gminy Hirka Polonka (Ukraina) oraz Gminy Ruda-Huta (Polska). Uczestnicy seminarium mieli okazję dowiedzieć się jak ważną rolę spełnia obecnie agroturystyka. Podczas seminarium poruszane były zagadnienia związane z rozwojem agroturystyki na terenie Polski oraz Ukrainy jak również na terenie obu partnerskich gmin.