Poleskie przysmaki na Białorusi

Andronowo, 23.09.2014r.

23 września 2014 roku delegacja z Polski uczestniczyła w konkursie „Poleskie Przysmaki”, organizowanym przez partnera mikroprojektu „Odrodzenie i zachowanie tradycji ludowych poprzez organizację lokalnych festiwali i obrzędów na terenie Związku Transgranicznego Euroregion Bug”

projektu parasolowego „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013 – Brzeskiego Obwodowego Związku Agro-gospodarczego. Przedsięwzięcie odbyło się we wsi Andronowo k. Kobrynia w jednym z popularniejszych gospodarstw agroturystycznych. Oprócz polskiej delegacji, w konkursie uczestniczyli również przedstawiciele strony białoruskiej, związani z tamtejszą kulturą. Spotkanie było swoistym powrotem do historii oraz korzeni – pokazało, jak wiele wspólnego ma ze sobą kultura oraz kulinaria polskie i białoruskie.

Stronę polską reprezentowało 10 osób, związanych ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”, a przede wszystkim – miłośników i znawców tradycji kulinarnych: Krystyna Kawalec, Krystyna Tryksa, Celina Sołopa, Janina Spodniewska, Grażyna Kudrel, Maria Dziedzic, Edyta Tarajko, Elżbieta Łuczkiewicz oraz przedstawiciele mikroprojektu – Magdalena Kostecka – Ciesielka i Agnieszka Skurzewska.

Każda z pań przygotowała 3 regionalne potrawy, które następnie podlegały ocenie jury. Po prezentacji wszystkich potraw, wszyscy goście mieli okazję uczestniczyć we wspaniałej, regionalnej uczcie, pełnej poleskich smaków.