Plenerowa inscenizacja wydarzenia obrzędowego

Ugniw, 24. 08. 2014r.

Gmina Werbkowice pragnie poinformować i jednocześnie zaprosić na Plenerową inscenizację wydarzenia obrzędowego, która odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2014 r. w mieście Ugniw na Ukrainie. Plenerowa inscenizacja  realizowana jest w ramach mikroprojektu Odbudujmy w wyobraźni rzeczy, których już nie ma i dopełnijmy nimi obraz rzeczywistościMikroprojekt realizowany jest przez Gminę Werbkowice w partnerstwie z miastem Ugniw, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

W trakcie inscenizacji publiczność będzie mogła otrzymać wykonane własnoręcznie przez uczestników projektu amulety, weźmie udział w konkursach obrzędowych oraz innych aktywizujących elementach wydarzenia np. pochody, tańce, śpiewy, czynności obrzędowe. Inscenizacja odtworzy dawne obyczaje i obrzędy praktykowane na terenach beneficjentów. Tradycje, obrzędy i zwyczaje zaprezentowane podczas wydarzenia przyczynią się do rozwijania i podnoszenia wiedzy na temat lokalnych tradycji, będą istotnym elementem socjalizującym, rozwijającym aktywności, zachowanie oraz  odtwarzanie lokalnego dziedzictwa w szczególności u młodzieży.