Polsko-Ukraińskie Warsztaty Sztuki Ludowej
"Nadbużańskie pogranicze kultury, tradycji i narodów"

29.03.2014 r.

Warsztaty rękodzielnicze tkactwa i haftu ludowego inspirowane polską i ukraińską kulturą ludową

29 marca w gospodarstwie agroturystycznym „Siedlisko Sobibór” odbyły się warsztaty rękodzielnicze tkactwa i haftu ludowego inspirowane polską i ukraińską kulturą ludową realizowane w ramach projektu „Folklor i sztuka ludowa nadbużańskiego pogranicza”. Warsztaty otworzyły cykl spotkań z kulturą ludową nadbużańskiego pogranicza. Uczestnicy i uczestniczki mieli możliwość zdobycia umiejętności teoretycznych i praktycznych nauki  haftu łańcuszkowego, tkania krajek na bardku inspirowanych polskimi i ukraińskimi strojami ludowymi. Dla niewtajemniczonych wyjaśniamy, że krajka to ludowy wyrób dekoracyjny w postaci wąskiego paska, zaś bardko to proste urządzenie inaczej deseczka tkacka do tworzenia przesmyku.


Zaproszenie

W sobotę, 29 marca 2014r. w godz. 10.00 – 18.00, w urokliwym, nadbużańskim „Siedlisku Sobibór” w Sobiborze, gm. Włodawa, odbędą się Polsko-Ukraińskie Warsztaty Sztuki Ludowej "Nadbużańskie pogranicze kultury, tradycji i narodów" z zakresu tkactwa i haftu nadbużańskiego. Warsztaty poprowadzi Elżbieta Zalewska, która tkactwem i haftem nadbużańskim - „pereborem”, zajmuje się od 1997 roku. Uczyła się od babci. Wykonuje stroje ludowe, bieżniki, obrusy na warsztacie tkackim. Używa do tego wełny, lnu, anilany, akrylu w zależności od potrzeby. Swoje produkty wystawia na kiermaszach oraz w muzeach. Stroje ludowe wykonuje na potrzeby zespołów ludowych, grup śpiewaczych i pojedynczych zamówień prywatnych. Ozdobne wstawki materiałów wykonuje na potrzeby pracowni rekonstrukcji i renowacji, odtwarza również stare oryginalne wzory. Współpracuje również ze szkołami w organizacji dla dzieci warsztatów i pokazów sztuki tkactwa. Pani Elżbieta jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie.

Warsztaty odbędą się w ramach mikroprojektu „Folklor i sztuka ludowa nadbużańskiego pogranicza”, realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, projekt parasolowy pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”.

Udział w warsztatach potwierdziła 10 - osobowa delegacja z Szacka na Ukrainie – partnera mikroprojektu oraz 20-osobowa grupa pań z: Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Włodawa, nauczycieli z gminnych szkół oraz przedstawicieli stowarzyszeń.

Organizatorem warsztatów jest gmina Włodawa.