Odrodzenie i zachowanie tradycji ludowych poprzez organizację lokalnych festiwali i obrzędów na terenie Związku Transgranicznego Euroregion Bug

Mikroprojekt 9

Partnerem wiodącym Mikroprojektu jest Brzeski Obwodowy Związek Agro-gospodarczy.

W ramach Mikroprojektu odbędzie się między innymi polsko-białoruski konkurs kulinarny „Smaki Polesia” dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Z materiałów oraz zdjęć zebranych podczas konkursu powstanie dwujęzyczna publikacja (j. polski, j. rosyjski) przedstawiająca mało znane, tradycyjne przepisy kuchni pogranicza polsko-białoruskiego. Odbędą się również dwie imprezy plenerowe „Dożynki” po stronie Polskiej oraz „Koniki” po stronie Białoruskiej. Podczas imprez plenerowych uczestnicy będą mieli możliwość poznania tradycji i obyczajów pogranicza polsko-białoruskiego oraz uczestniczenia w obrzędach związanych z tradycją i kulturą obu krajów. Z obu imprez nagrane zostaną filmy dokumentujące wydarzenia, które zostaną wyemitowane w telewizji w Polsce i na Białorusi.

 

NAZWA BENEFICJENTA: Brzeski Obwodowy Związek Agro-gospodarczy

OSOBA DO KONTAKTU: Ina Rabczuk (agrosoyz.brest@mail.ru)

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 34 009,86 EUR

PARTNER: Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej, Polska