Folklor i sztuka ludowa nadbużańskiego pogranicza

Mikroprojekt 8

Partnerem Wiodącym Mikroprojektu jest Gmina Włodawa.

W ramach mikroprojektu w Polsce odbędą się warsztaty „Nadbużańskie pogranicze kultury, tradycji i narodów”. Będą to warsztaty rzeźby i malarstwa oraz tkactwa i haftu ludowego. Warsztaty maja za zadanie przekazanie wiedzy o tradycji nadbużańskiego rękodzieła ludowego, zaznajomienie z autentycznymi wartościami kultury ludowej oraz nabycie praktycznych umiejętności w wybranych dziedzinach sztuki. Następnym działaniem przewidzianym w mikroprojekcie będzie organizacja dwóch Jarmarków Folkloru Nadbużańskiego „Moje Małe Pogranicze”, po stronie polskiej w miejscowości Orchówek oraz po stronie ukraińskiej w Szacku. Jarmarki maja na celu upowszechnianie oraz szeroką prezentację folkloru, rzemiosła i kuchni nadbużańskiego pogranicza oraz integrację społeczności po obu stronach granicy. W ramach mikroprojektu powstanie publikacja pt. „Moje Małe Pogranicze” będąca folderem o tematyce kulturalnej zawierającej opis tradycji i folkloru nadbużańskiego pogranicza polsko-ukraińskiego, oraz nagrany zostanie czterominutowy spot filmowy „Nadbużańskie pogranicze kultury, tradycji i narodów” promujący folklor nadbużańskiego pogranicza polsko-ukraińskiego. Spot zostanie upubliczniony na YouTube, stronach internetowych partnerów mikroprojektu oraz portalach turystycznych.

 

NAZWA BENEFICJENTA: Gmina Włodawa

OSOBA  DO KONTAKTU: Magdalena Oniszczuk (m.oniszczuk@poczta.fm)

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 41 847,30 EUR

PARTNER: Wydział Kultury i Turystyki Administracji Szackiej, Ukraina