Gdzie bije źródło… - Kultura muzyczna pogranicza Polski i Białorusi

Mikroprojekt 7

Partnerem Wiodącym Mikroprojektu jest Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach.

Pierwszym wydarzeniem kulturalnym przewidzianym w mikroprojekcie jest przegląd zespołów ludowych/folkowych pogranicza Polski i Białorusi. Na przegląd zaproszone zostaną również młode zespoły muzyczne czerpiące inspirację z dawnej muzyki ludowej aby mogły zaprezentować swoją twórczość oraz nawiązać kontakt z zespołami ludowymi. W ramach realizowanego mikroprojektu odbędą się również warsztaty śpiewu ludowego dla muzyków pogranicza. W warsztatach udział wezmą uczestnicy wyłonieni spośród polskich i białoruskich wykonawców prezentujących swoją twórczość na przeglądzie zespołów ludowych. Polscy i Białoruscy członkowie zespołów muzycznych będą mieli możliwość szkolenia swoich umiejętności śpiewu ludowego pod okiem profesjonalnych instruktorów. Podczas warsztatów uczestnicy pogłębią swoją wiedzę  o dawnej muzyce ludowej pogranicza, poprawią swoje umiejętności wokalne a także będą mieli możliwość wymiany doświadczeń i umiejętności nie tylko pomiędzy polskimi a białoruskimi uczestnikami ale również pomiędzy pokoleniami. Podczas przeglądu panel ekspertów w zakresie językoznawstwa, etnografii i antropologii kultury pogranicza Polski i Białorusi z UMCS oraz Uniwersytetu Brzeskiego przeprowadzi  badania naukowe dawnej muzyki pogranicza. Zadaniem ekspertów będzie zebranie materiałów i opracowanie śpiewnika unikalnych, zanikających i zagrożonych zapomnieniem utworów ludowych (teksty oraz zapisy nutowe) z tego terenu.  Niezwykle istotnym elementem mikroprojektu jest polsko-białoruska wymiana młodzieży. Podczas wymiany młodzież z Polski przekaże swoje doświadczenia dotyczące możliwości wpływu młodzieży na lokalne życie kulturalne i społeczne swoim rówieśnikom z Białorusi. Młodzież przejdzie szkolenie „Młody manager kultury” podczas którego uczyć się będzie profesjonalnej organizacji imprez kulturalnych. Aby sprawdzić nabyte umiejętności uczestnicy szkolenia będą współorganizować Festiwal Muzyki Pogranicza oraz konferencję podsumowującą mikroprojekt. Podczas Festiwalu Muzyki Pogranicza zespoły biorące udział w warsztatach śpiewu zaprezentują swoje umiejętności. Każdy z zespołów przedstawi utwory inspirowane kulturą i tradycjami pogranicza Polski i Białorusi.

 

NAZWA BENEFICJENTA: Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach

OSOBA  DO KONTAKTU: Elżbieta Sokołowska (gok@wisznice.pl)

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 42 454,75 EUR

PARTNER: Oddział Kultury Rejonu Brzeskiego, Białoruś