Odbudujmy w wyobraźni rzeczy, których już nie ma i dopełnijmy nimi obraz rzeczywistości

Mikroprojekt 6

Partnerem Wiodącym Mikroprojektu jest Gmina Werbkowice.

W ramach mikroprojektu odbędą się następujące wydarzenia: warsztaty stacjonarne i terenowe „Żywe lekcje” ośmiodniowe warsztaty po stronie polskiej i po stronie ukraińskiej. Celem warsztatów będzie przekazanie wiedzy (teoretycznej i praktycznej) związanej z obrzędowością, zwyczajami, tradycyjnym rzemiosłem plastyką obrzędową, zaprezentowanie i podtrzymanie lokalnych tradycji z uwzględnieniem różnic i podobieństw ich obchodzenia. Zakres warsztatów to między innymi: rodzima kultura ludowa/obyczajowa (obrzędy słowiańskie, kalendarz świąteczno-obrzędowy np.: Godnie Święta, Jare Święta, Kupale Święta, Dożynki oraz ukazanie elementów obrzędowych we współczesnych świętach. Plenerowa inscenizacja wydarzeń obrzędowych powstanie na podstawie scenariusza przygotowanego podczas warsztatów. Zaprezentowana zostanie przez uczestników warsztatów. W trakcie prezentacji publiczność będzie mogła otrzymać wykonane własnoręcznie przez uczestników mikroprojektu amulety, weźmie udział w konkursach obrzędowych, innych aktywizujących elementach wydarzenia jak pochody, tańce, śpiewy, czynności obrzędowe. Tradycje, obrzędy i zwyczaje zaprezentowane podczas wydarzenia przyczynią się do rozwijania i podnoszenia wiedzy na temat lokalnych tradycji, będą istotnym elementem socjalizującym, rozwijającym aktywności, zachowanie oraz odtwarzanie lokalnego dziedzictwa w szczególności u młodzieży.

 

NAZWA BENEFICJENTA: Gmina Werbkowice

OSOBA  DO KONTAKTU: Przemysław Podskarbi (p.podskarbi@werbkowice.pl)

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 37 016,98 EUR

PARTNER: Rada Miasta Ugniw, Ukraina