Transgraniczne barwy Roztocza – współpraca Tomaszowa Lubelskiego
i Rawy Ruskiej

Mikroprojekt 5

Partnerem Wiodącym Mikroprojektu jest Miasto Tomaszów Lubelski.

Do działań realizowanych w mikroprojekcie należeć będzie między innymi organizacja warsztatów etnograficznych z zakresu rzeźby, tańca tradycyjnego, wierzeń, magii ludowej i garncarstwa po stronie Polskiej i Ukraińskiej. Warsztaty przeprowadzone będą przez trenerów polskich i ukraińskich ze szczególnym naciskiem na wspólne elementy łączące obydwie kultury. Efektem warsztatów będą wyroby i prezentacje zademonstrowane na Jarmarku Barwy Roztocza oraz publikacja z dokumentacja zdjęciową, opisem warsztatów oraz najważniejszych miejsc związanych z kulturą Tomaszowa Lubelskiego i Rawy Ruskiej. Publikacja wydana będzie w trzech językach polskim, ukraińskim i angielskim. Następnym wydarzeniem w ramach mikroprojektu będzie impreza kulturalna w Tomaszowie Lubelskim - Przygraniczny Jarmark – Barwy Roztocza. Nawiązywać on będzie do tradycji organizowanych jarmarków, na które przybywali licznie kupcy i artyści z wielu części Polski i Europy. Impreza będzie obejmować między innymi pokazy rękodzielników, prezentację regionalnych potraw oraz pokazy regionalnych artystów.

 

NAZWA BENEFICJENTA: Miasto Tomaszów Lubelski

OSOBA  DO KONTAKTU: Monika Nocek (mnocek@tomaszow-lubelski.pl)

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 35 956,36 EUR

PARTNER: Rawa Ruska Miejska Rada, Ukraina