Tożsamość kulturowa społeczności lokalnych granicy ukraińsko-polskiej

Mikroprojekt 11

Partnerem Wiodącym Mikroprojektu jest Hirkopolonkivska Wiejska Rada.

W ramach mikroprojektu powołany zostanie zespół ekspertów z dziedziny tradycji kulturowych. Na podstawie badań przeprowadzonych przez ekspertów powstanie przewodnik po tradycjach kulturowych pogranicza polsko-ukraińskiego ze szczególnym uwzględnieniem tradycji i kultury gmin Ruda-Huta i Hirka Polonka. Publikacja wydana zostanie w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Wydana również zostanie publikacja przedstawiająca grupy artystyczne z polsko-ukraińskiego pogranicza. Mikroprojekt przewiduje konferencję poświęconą rozwojowi agroturystyki na obszarze sąsiadujących gmin. Podczas trwania mikroprojektu odbędzie się  Transgraniczny Festiwal “Tęcza Tradycji Kulturowych i Sztuki Polsko-Ukraińskiego Pogranicza”. Festiwal przeprowadzony będzie w dwóch etapach pierwszy w Polsce, drugi na Ukrainie. Podczas Festiwali zarówno w Polsce jak i na Ukrainie zorganizowane będą pokazy zespołów folkowych jak również warsztaty rękodzieła pogranicza polsko-ukraińskiego.

 

NAZWA BENEFICJENTA: Hirkopolonkivska Wiejska Rada

OSOBA DO KONTAKTU: Walentyna Terletska (v.terletska@yahoo.com)

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 31 155,67 EUR

PARTNER:  Gmina Ruda-Huta, Polska