Łęczna i Kowel – transgraniczne miasta dwóch tradycji i kultur

Mikroprojekt 1

Partnerem Wiodącym Mikroprojektu jest Centrum Kultury w Łęcznej.

W ramach Mikroprojektu odbędą się dwie imprezy plenerowe. Jarmark Łęczyński, 2-dniowa impreza kulturalna z udziałem artystów i twórców z Łęcznej i Kowla mająca na celu rozwój kontaktów artystycznych środowisk twórczych, jak również przyczynienie się do promocji, poznania i lepszego zrozumienia tradycji i kultury miast partnerskich. Festiwal 2 Kultur w Kowlu, 2-dniowa impreza kulturalna z udziałem artystów z Łęcznej i Kowla. Festiwal będzie kolejnym nowym wspólnym wydarzeniem kulturalnym, które zainicjuje organizowanie kolejnych wspólnych inicjatyw społeczności lokalnej Łęcznej i Kowla w dziedzinie kultury i wspólnych tradycji. Produktem projektu będzie wspólna dwujęzyczna publikacja (j. polski, j. ukraiński) zawierająca teksty dotyczące realizacji wspólnego transgranicznego mikroprojektu wraz z dokumentacją fotograficzną.

 

NAZWA BENEFICJENTA: Centrum Kultury w Łęcznej

OSOBA  DO KONTAKTU: Tomasz Błaszczyk  (tblaszczyk@platon.man.lublin.pl)

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 39 401,69 EUR

PARTNER: Wykonawczy Komitet Kowelskiej Miejskiej Rady Obwodu Wołyńskiego, Ukraina