Konferencja podsumowująca projekt

6.09.2014 r. Tomaszów Lubelski

W ramach mikroprojektu 5 pt. „Transgraniczne barwy Roztocza - Współpraca Tomaszowa Lubelskiego i Rawy Ruskiej “ realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007-2013 w dniu 6 września 2014 r. w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się Konferencja podsumowująca projekt. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną działania podjęte w projekcie, ich efekty i osiągnięte rezultaty. W podsumowaniu wezmą udział reprezentanci Polski i Ukrainy - przedstawiciele władz miast, organizacji pozarządowych oraz animatorzy kultury.