Konferencja otwierająca mikroprojekt 10

Lwów – 14.04.2014 r.

Konferencja we Lwowie otwierająca mikroprojekt "Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami”. 14 kwietnia we Lwowie odbędzie się konferencja otwierająca mikroprojekt „Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami” współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 w ramach Projektu Parasolowego "Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug" realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug.

Konferencja otwierająca ma na celu wymianę doświadczeń i przekazanie dobrych praktyk oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy polskimi i ukraińskimi przedstawicielami sektora kultury. W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele samorządów, instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Program konferencji obejmuje wystąpienia zewnętrznych ekspertów, którzy zaprezentują praktyczne zastosowanie metodyki PRINCE2 na przykładach projektów z obszaru administracji i kultury. Podczas konferencji zostaną również zaprezentowane dobre praktyki Miasta Lublin w zakresie wdrażania międzynarodowych projektów realizowanych przez Wydział Kultury oraz Wydział Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta Lublin. Miejsce Konferencji: Siedziba Instytutu Miasta, Plac Rynek 1, Lwów.


  Program Konferencji otwierającej mikroprojekt:

„Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami”

współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 w ramach Projektu Parasolowego "Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug" realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug.

Lwów, 14.04.2014 r.

Organizatorzy: Gmina Lublin, Instytucja Komunalna „Instytut Miasta” we Lwowie

 

  Program Konferencji otwierającej mikroprojekt

Lwów, 14.04.2014 r.

8:30 – 08:45 Rejestracja
08:45 – 09:00 Powitanie uczestników konferencji
09:00 – 10:30 „Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 – wprowadzenie” - Michał Sadowski – akredytowany trener metodyki PRINCE2 – Grupa PM Kraków
10:30 – 11:00 Przerwa kawowa – catering
11:00 – 12:30 „Praktyczne zastosowanie metodyki PRINCE2 na przykładach  projektów z obszaru administracji i kultury” – Anna Sadowska – Project Manager,  Dyrektor zarządzający Grupy PM Kraków
12:30 – 13:00 „PRINCE2 w Urzędzie Miasta Lublin” - Krzysztof Łątka – Dyrektor Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta Lublin