Konferencja otwierająca Mikroprojekt 11

Hirka Polonka, 27-28.05.2014 r.

W dniu 27-28 maja 2014 roku w Hirce Polonce (Ukarina) odbyła się konferencja otwierająca Mikroprojekt pt. „Tożsamość kulturowa społeczności lokalnych granicy ukraińsko – polskiej” realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 Projekt Parasolowy pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”, w której uczestniczyło 30 uczestników, w tym 9 osób z Polski.

Pierwszego dnia konferencji - 27 maja 2014 roku przeprowadzono wstępne spotkanie dotyczące zagadnień związanych z realizacją Mikroprojektu. Ponadto, polska delegacja zwiedzała Miasto Łuck oraz Gminę Hirka Polonka. Uczestnicy z Gminy Ruda-Huta odwiedzili instytucje gminne, tj. przedszkola, szkołę, szkołę muzyczną. W godzinach wieczornych wzięli udział w koncercie poświęconym Międzynarodowemu Dniu Dziecka.

Podczas drugiego dnia konferencji – 28 maja 2014 r. koordynatorzy, zarówno ze strony polskiej jak również z ukraińskiej, w swoich narodowych językach przedstawili szczegółowe informacje dotyczące realizacji Mikroprojektu. Wójtowie z Hirki Polonki – Pan Aleksandr Pervanchuk oraz Rudy-Huty – Pan Kazimierz Smal w oparciu o przygotowane prezentacje multimedialne zaprezentowali swoje gminy. Z kolei Eksperci zatrudnieni w ramach projektu przedstawili uczestnikom konferencji kulturowe tradycje obu gmin.